Χωµατουργικές εργασίες

Πριν την υλοποίηση οποιουδήποτε σχεδίου φύτευσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επεξεργασία του εδάφους. Μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος εργασιών, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο μελέτης. Παραδείγματα τέτοιων πιθανών εργασιών είναι η ισοπέδωση του χώρου, η ζιζανιοκτονία, η μεταφορά καλύτερης ποιότητας  χώματος, η ενσωμάτωση χώματος πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά για τα φυτά κ.λ.π.

Αφήστε μια απάντηση