Κατασκευή

Η κατασκευή κάθε κήπου ή έκτασης πρασίνου, αποτελείται από ένα σύνολο ξεχωριστών αλλά εξίσου σημαντικών εργασιών. Η επεξεργασία του εδάφους αποτελεί την πρώτη από το σύνολο των εργασιών που είναι χρήσιμο να

Μάθε Περισσότερα

Εργασίες συντήρησης

Για να διατηρηθεί ένας χώρος πρασίνου σε άριστη κατάσταση και εκτιμώντας τις διαφορετικές κάθε φορά εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι γεωπόνοι της επιχείρησης διαμορφώνουν ένα κατάλληλο

Μάθε Περισσότερα

Η δουλειά μας