Παρουσίαση τελικών σχεδίων

Με την παρουσίαση των φυτοτεχνικών προσχεδίων και με οδηγό, πάντα, τις προσωπικές απόψεις των πελατών, καθορίζονται τα τελικά σχέδια. Με το πέρας της εργασίας αυτής δρομολογούνται και οι υπόλοιπες μελέτες, που συμπληρώνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για μια πλήρη φυτοτεχνική πρόταση. Οι επιπλέον αυτές μελέτες περιλαμβάνουν την άρδευση αλλά και τον φωτισμό του εξωτερικού χώρου.

Αφήστε μια απάντηση