Μέτρηση και αποτύπωση

Με τη χρήση σύγχρονων μέσων γίνεται η σωστή μέτρηση του επιθυμητού προς μελέτη χώρου. Βασιζόμενοι στη μέτρηση αυτή πραγματοποιείται και αποτύπωση με χρήση νέων σχεδιαστικών προγραμμάτων, με σκοπό τη σωστή διεξαγωγή της φυτοτεχνικής μελέτης. Η αποτύπωση παρουσιάζεται ως κάτοψη του χώρου με πληροφορίες για κάθε υπαρκτό κτίσμα ή κατασκευή.

Αφήστε μια απάντηση