Εργασίες συντήρησης

Για να διατηρηθεί ένας χώρος πρασίνου σε άριστη κατάσταση και εκτιμώντας τις διαφορετικές κάθε φορά εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι γεωπόνοι της επιχείρησης διαμορφώνουν ένα κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης.
Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε ένα τέτοιο πρόγραμμα συντήρησης είναι οι εξής:

 

  • Κοπή και περιποίηση χλοοτάπητα ανάλογα με την εποχή και την ποικιλία

 

  • Κλάδεμα όλων των φυτών και δέντρων είτε για διαμόρφωση είτε για αύξηση καρποφορίας

 

  • Λίπανση όλων των φυτών σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται

 

  • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Πρόληψη και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.

 

  • Έλεγχος του αρδευτικού συστήματος για τον προγραμματισμό και τη σωστή λειτουργία του.

 

  • Αντικατάσταση εποχιακών φυτών.

 

  • Ζιζανιοκτονία

 


Αφήστε μια απάντηση