Φάρμακα

Γεωργικά φάρμακα (βιολογικά και συμβατικά).

Προϊόντα Δημόσιας υγείας ( φάρμακα απεντομώσεων, μυοκτονίας, φιδοαπωθητικά κλπ.)